Een ANBI – instelling moet op haar website bepaalde gegevens openbaar maken. Hierbij een beknopt overzicht van de benodigde gegevens.

 • De naam van de Stichting is “Stichting Doctors for Malawi”
 • Het RSIN/fiscaal nummer is 851451093
 • De contactgegevens zijn:
  Stichting Doctors For Malawi
  Vijverlaan 9
  6881 HK Velp
 • De bestuursleden zijn:
  Voorzitter: prof. dr. H.S.A. Heijmans
  Secretaris/penningmeester: Mr. J.M. Bosnak
  Lid: C.M. In ’t Veld, Msc
 • Het beleidsplan, klik hier
 • Het beloningsbeleid: De werkzaamheden ten behoeve van de Stichting geschieden uitsluitend door vrijwilligers die daarvoor geen beloning ontvangen.
 • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten, klik hier
 • De doelstellingen zoals vermeld in de statuten luiden als volgt:

 

Financiële verantwoording: