Doctors for Malawi (opgericht 2012) is een ANBI gecertificeerde non-profit organisatie met 3 doelstellingen:

  1. Klinische patiëntenzorg verlenen in Malawi
  2. Medisch onderwijs
  3. Het ondersteunen van klinisch onderzoek bij ondervoede kinderen

Tussen 2012 en 2015 woonden en werkten Ellen Bosnak, psychiater en Wieger Voskuijl, kinderarts met hun 3 kinderen in Blantyre, Malawi. Zij werkten voor DFM dagelijks aan deze 3 doelstellingen.

 

Nieuwe focus

Sinds augustus 2015 wordt Doctors For Malawi vanuit Nederland geleid en is DFM actief met 3 doelstellingen:

  1. Het financieel mogelijk maken van ‘local capacity building’ en ‘postgraduate onderwijs’ van getalenteerde Malawianen in de gezondheidszorg & medisch onderzoek
  2. Het ondersteunen van klinisch onderzoek bij ondervoeding
  3. Het beheren en optimaliseren van de opgezette e-learning in de psychiatrie

Lokale mensen wordt mogelijk gemaakt om, met ondersteuning van DFM, een vervolg opleiding te doen. Hiermee draagt Doctors For Malawi dus bij aan local capacity building. Sinds 2016 is Wieger Voskuijl gedurende ongeveer 3 maanden per jaar in Malawi waar hij leiding geeft aan het ondervoedingsonderzoek (www.chainnetwork.org).

 

Kennis & Kunde sponsors

Hugo S.A. Heymans, bestuursvoorzitter Doctors For Malawi
John M. Bosnak,secretaris-penningmeester Doctors For Malawi
Chris M. In ’t Velt, bestuurslid Doctors For Malawi

 

Oude website

Via deze link is de oude website van Doctors for Malawi te bekijken.