Klinische zorg 

 

Kindergeneeskunde

Tussen 2012 en 2015 was Wieger verantwoordelijk voor de zorg van ongeveer 3000 ernstig ondervoede kinderen, opgenomen in “Moyo”, de afdeling van het Queen Elisabeth Central Hospital die ingericht is voor de zorg van deze ernstig zieke kinderen. Gedurende de diensten voor de afdeling kindergeneeskunde was Wieger regelmatig ’s avonds, ’s nachts en in de weekends verantwoordelijk voor de klinische zorg voor ongeveer 300-350 kinderen die gemiddeld opgenomen liggen op een van de 7 sub-afdelingen binnen de kinderkliniek.

 

Als tertiair verwijzingscentrum zorgt het Queen Elisabeth Central Hospital voor de ernstigste zieke kinderen in de zuidelijke regio (4 miljoen bewoners, waarvan 50% onder de 15).

 

Daarnaast verzorgde Wieger wekelijks de follow-up betreffende 80 poliklinisch behandelde kinderen met sikkelcelanemie. Deze kinderen kunnen lijden aan beschadiging van verschillende organen, veroorzaakt door verstopping van de bloedvaten ten gevolge van misvorming (sikkelvorming) van de rode bloedlichaampjes.

 

Psychiatrie

Gedurende haar driejarige verblijf in Blantyre was Ellen een van de 2 à 3 psychiaters in het hele land. Zij was voortdurend, samen met een collega – psychiater, medeverantwoordelijk voor meer dan 20.000 psychiatrische poliklinische consultaties in het Queen Elizabeth Central Hospital. Dikwijls betrof het vervolg-consulten, maar ook heel vaak acuut zieke patiënten die zich voor de eerste maal meldden, onder meer met een psychose, (ernstige) (manische) depressiviteit of verwarring ten gevolge van AIDS of andere ziekten. Deze patiënten werden gezien, gediagnosticeerd en dienovereenkomstig behandeld.

 

Onderwijs

 

Kindergeneeskunde

Gedurende hun 5e en laatste studiejaar lopen ongeveer 100 MBBS studenten gedurende een periode van 10 weken stage op de afdeling kindergeneeskunde. Dit gebeurt in 4 groepen van ongeveer 25 studenten per 10 weken. Aanvankelijk in zijn functie van supervisor op de ondervoedingsafdeling en de andere afdelingen binnen de afdeling kindergeneeskunde, onderwees Wieger de studenten in de essentiële aspecten van klinische redeneringen en vaardigheden, gedurende dagelijkse praktijklessen aan het bed (‘bedside teaching’). Ook gaf hij onderwijs tijdens de diensten (buiten kantoor uren) aan medisch studenten, co-assistenten en arts-assistenten in opleiding to kinderarts. Daarna werd Wieger ook coördinator van het onderwijs aan de 5e jaars studenten binnen de afdeling kindergeneeskunde en als zodanig verantwoordelijk voor het opstellen van examens. Ook gaf Wieger 2e en 4e jaars medische studenten college op het gebied van ondervoeding en antropometrie, de studie van de menselijke afmetingen.

 

Binnen de kliniek voor ernstige ondervoeding werd voortdurend klinisch onderwijs gegeven aan verpleegkundigen, en werden verpleegkundigen, clinical officers en diëtisten getraind, altijd onder supervisie van Wieger. Als een van de 10 kinderartsen nam Wieger deel aan de opleiding van in totaal 10 toekomstige, Malawiaanse kinderartsen, door het geven van theoretisch onderwijs en klinische supervisie.

 

Psychiatrie

Gedurende ieder jaar stroomden tussen 80 en 100 medische studenten door. Deze vierdejaars MBBS (Bachelor of Medicine) studenten kregen les in de basisprincipes van de psychiatrie. Gedurende intensieve 6 weekse periodes werden theoretische lessen zoals colleges en casusbehandelingen afgewisseld met praktijkoefeningen in interview – vaardigheden en kennismaking met klinische en poliklinische behandelmethoden, onder supervisie van Ellen. Daarnaast investeerde Ellen veel tijd en energie in de ontwikkeling van het curriculum van deze doctoraalopleiding. Daarbij verbeterde ze zowel het lesmateriaal als het programma zelf, bijvoorbeeld door de methode van examineren te wijzigen en door het verbeteren van kennis van en begrip voor de meest belangrijke psychiatrische onderwerpen.

 

De postdoctorale opleiding in de psychiatrie was net voor Ellen’s komst gestart. In het kader van deze belangrijke ontwikkeling volbrachten voor de eerste maal in de geschiedenis drie in Malawi zelf opgeleide MMeds (Masters in Medical Specialist psychiatrists in training ) hun opleiding tot medisch specialist/Psychiater. Dit gebeurde in het kader van een samenwerking tussen de universiteiten van Malawi en Kaapstad. Tot dan toe was er ooit één, in het VK opgeleide, Malawiaanse psychiater geweest, die onlangs was gepensioneerd. Dit betekent dat Ellen een cruciale rol heeft gespeeld gedurende drie jaren van de viereneenhalfjarige opleiding, resulterende in een toename van 300% van de capacity building van psychiaters in Malawi.

 

Vanuit een zeer kleine afdeling van eerst 3, later 2 psychiaters speelde Ellen op deze wijze een centrale rol bij het opleiden van Malawiaanse algemene artsen en psychiaters.

 

Ellen werkte mee aan de ontwikkeling van online onderwijsmodules die zelfstandig leren met professionele input op hoog niveau mogelijk maken. Zij deed dit samen met collega’s van de Scotland Malawi Mental Health and Education Project (SMMHEP). Het doel van deze samenwerking was de ontwikkeling van verschillende soorten E-learning: zowel voor Geneeskunde studenten als voor de Psychiaters in opleiding tot medisch specialist..

 

Naast deze onderwijs – kerntaken nam Ellen ook deel aan het geven van voortgezet beroepsonderwijs aan ongeveer 100 algemene verpleegkundigen, 50 psychiatrische verpleegkundigen, en 100 clinical officers (hbo – niveau ‘physician assistant’). Zij trainde in algemene psychiatrische vaardigheden zoals herkenning van psychiatrische symptomen en het omgaan met algemene psychiatrische ziektebeelden. Maar ook gaf ze les in meer algemene onderwerpen zoals het trainen van tweemaal 40 algemene clinical officers in AIDS – gerelateerde psychopathologie, tweemaal 30 gynaecologische verpleegkundigen en vroedvrouwen in perinatale psychiatrie en, bijvoorbeeld, 60 bewakingsfunctionarissen op het gebied van omgaan met agressie in het ziekenhuis.

 

Onderzoek

Op het gebied van onderzoek heeft Wieger in de periode 2012-15 een lokaal team opgebouwd waarmee hij een viertal klinische (interventie) studies heeft gedaan.

 

Via deze link (op Webarchive) is de oude website van Doctors for Malawi te bekijken.