Malawi, officieel de Republiek Malawi, ligt in Zuid-Oost Afrika en is door land omsloten. Het grenst aan Zambia, Tanzania en Mozambique. Malawi, “Het Warme Hart van Afrika”, is de huidige naam voor het voormalige Britse Protectoraat Nyasaland. Nyasa is de oude benaming voor het Malawimeer, dat een groot deel van de grenzen van Malawi bepaalt.

 

Met een oppervlakte van 118.000 km2, is Malawi ongeveer driemaal zo groot als Nederland, met een bevolking van vergelijkbare grootte als de Nederlandse (15 miljoen).

 

De hoofdstad is Lilongwe, de tweede grootste stad is Blantyre. In Blantyre staat het Queen Elizabeth Hospital, waar wij werken. Malawi kent een democratische gekozen regering, die op dit moment wordt geleid door President Joyce Banda. De Malawiaanse economie is grotendeels afhankelijk van financiële steun van het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en individuele donorlanden. Dit heeft de economische positie van Malawi sinds het uitbreken van de wereldwijde financiële crisis verder verslechterd (lees meer in Wikipedia). Malawi is het zevende armste land ter wereld. De afwezigheid van delfstoffen, het ontbreken van een zeehaven, de traditionele gerichtheid op de verbouw van thee en tabak op plantages, samen met het lage opleidingsniveau van de bevolking, maken de economische situatie dramatisch. Honger is een omvangrijk probleem. Veel families ontberen basale (geestelijke) gezondheidszorg. De gemiddelde levensverwachting is voor een Malawiaan slechts 51 jaar, mede vanwege de hoge prevalentie van HIV en AIDS. De aids-epidemie heeft een belangrijk deel van de economisch productieve middengeneratie weggevaagd. Eén op de drie volwassenen is op dit moment HIV positief en ongeveer 700.000 kinderen zijn wees, omdat hun ouders zijn gestorven aan AIDS-gerelateerde ziekten.

 

Daarnaast is Malawi nummer 8 op de ranglijst van babysterfte, met 80 doden per 1.000 levend geborenen (zie bron) Terwijl er in Nederland 1 dokter is per 320 inwoners, is er slechts 1 dokter per 50.000 Malawianen (bekijk hier ook de link)

 

Nog extremer: Nederland telt met een vergelijkbare bevolkingsgrootte ongeveer 2.200 praktiserende psychiaters, in heel Malawi zijn dat er op dit moment maar 4, waarvan 1 Malawiaan.