Malawi

In Malawi, een klein land in Zuid-Oost Afrika, leeft 65% van de bevolking onder de armoedegrens. Wanneer je als kind diarree ontwikkelt en ondervoed bent, mag je hopen dat je op tijd een ziekenhuis bereikt. In het slechtste geval krijg je ernstige psychiatrische problemen, en dan is het vinden van één van de vier psychiaters in dit land even waarschijnlijk als het winnen van de loterij.