Financiën

Om uw donatie fiscaal aftrekbaar te maken, heeft de stichting Doctors For Malawi een ANBI status gekregen. De Stichting is door de belastingdienst getoetst en officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. De Stichting doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk te informeren, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid; raadpleeg daarom uw belastingadviseur.

Wieger
Per jaar komen 90.000 kinderen naar het Queen Elizabeth Central Hospital in Blantyre, Malawi. Deze kinderen zijn vaak ernstig ondervoed en hebben aandoeningen zoals hersenvliesontsteking, HIV, malaria of brandwonden. Van die kinderen worden er 8 opgenomen, soms met 2 in één bed. Van hen is een aantal binnen zeer korte tijd overleden.

Tijdens mijn werk op de kinderafdeling begeleid ik samen met mijn 9 collega’s zo’n 80 medische studenten en 30 Clinical Officers (zij volgen een korte medische training en bemannen de lokale ziekenhuizen). Tenslotte hoop ik per jaar 5 nieuwe Malawiaanse kinderartsen op te leiden.

Daarnaast zal ik met Malawiaanse collega’s wetenschappelijk onderzoek doen naar ondervoeding. Dit is een groot wereldwijd probleem waaraan zo’n 8.000 kinderen per dag (!) overlijden.

Ellen
Eén miljoen mensen in Malawi lijdt aan een ernstige psychiatrische aandoeningen zoals ernstige depressie, manie, (kraambed-)psychose en verslaving.  Vaak is dit levensbedreigend, vanwege het verhoogde risico om ziekten op te lopen zoals HIV of TBC, maar ook omdat psychiatrische patiënten uit hun gemeenschap verstoten worden of dood gaan door (zelf)moord.

Voor deze miljoen patiënten zijn er in Malawi vier psychiaters. Ik kan 75 patiënten per week diagnosticeren en behandelen: 3500 patiënten per jaar. Daarmee blijven er nog 990.000 patiënten onbehandeld. Belangrijk is dus dat ik een bijdrage lever aan de opleiding tot psychiater van drie tot zes arts-assistenten, voor een verdrievoudiging van de psychiatrische gezondheidszorg in Malawi.

Wanneer 200 mensen ons maandelijks met een bedrag van 10 Euro steunen, kunnen wij onze doelen waarmaken. Met ons kleine initiatief weet u als particulier dat uw gift direct wordt besteed aan directe zorg en een belangrijk en duurzaam doel van ontwikkelingshulp: kennisoverdracht.

De stichting “Doctors For Malawi” zal alle geld beheren. In het bestuur van deze stichting zitten Prof dr Hugo S.A. Heymans, emeritus hoogleraar Kindergeneeskunde aan het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam, Chris M. in ’t Velt MSC, financieel manager bij Unilever en Mr. John M. Bosnak, mediator en voormalig advocaat, de vader van Ellen. Zie voor details de oprichtingsacte en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.


Voor een weergave van de kosten verwijzen wij naar onze begroting.

Serieuze geïnteresseerden kunnen via info@doctorsformalawi.org een nadere specificatie krijgen.Ons kleine, duurzame en praktische project kent weinig kosten. Er is in onze kleine, transparante stichting vrijwel geen ‘overhead’; de bestuurleden krijgen geen vergoeding voor hun werk. Uw bijdrage helpt ons om daar te helpen. Uw geld kan in Malawi een onderscheid maken voor de gezondheid van veel mensen, nu en morgen.  Hartelijk dank voor uw steun