ANBI

Vanaf 1 januari moet een ANBI – instelling op haar website bepaalde gegevens openbaar maken. Hierbij een beknopt overzicht van de benodigde gegevens.


• De naam van de Stichting is “Stichting Doctors for Malawi"

• Het RSIN/fiscaal nummer is 851451093

• De contactgegevens zijn:

  Stichting Doctors For Malawi

  Vijverlaan 9

  6881 HK Velp

• De bestuursleden zijn:

  Voorzitter: prof. dr. H.S.A. Heijmans

  Secretaris/penningmeester: Mr. J.M. Bosnak

  Lid: C.M. In ’t Veld, Msc

• Het beleidsplan, klik hier

• Het beloningsbeleid: De werkzaamheden ten behoeve van de Stichting geschieden uitsluitend door vrijwilligers die daarvoor geen beloning ontvangen.

• De doelstellingen zoals vermeld in de statuten luiden als volgt:

• Een verslag van de uitgeoefende activiteiten, klik hier

• Financiële verantwoording:

Jaarrekening 2012

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016 en Bestuursverslag 2016

De begroting voor 2017